VBS Consult AS

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er koordinerte aktiviteter for å rettlede og styre en organisasjon når det gjelder kvalitet. Ofte benevnt som prosesstyring. I praksis betyr dette at virksomheter med dette fokuset har betydelige konkurransefortrinn, bla i anbudskonkurranser. 

TQM er forkortelsen for Total Quality Management, og betegnelsen for begrepet «Total kvalitetsledelse».

Kvalitetssikring derimot, er en del av kvalitetsstyringen med fokus på å oppfylle krav til kvalitet. Et kvalitetssystem dokumenterer rutiner (prosedyreverk) som er benyttet i prosessen for å fremstille produktet eller tjenesten, og setter standarder for å oppdage og rapportere avvik, observasjoner og forbedringsforslag.

Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, altså følge samme standard og prosedyre hver gang. I så måte er et kvalitetssystem mer omfattende enn et internkontrollsystem (IK-system).

Et IK-system skal sikre at virksomhetens oppgaver og aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de lover og forskrifter som er stilt til foretaket. Prinsippene for et HMS-system er dermed identiske med et kvalitetssystem. Forskjellen er at: «Et kvalitetssystem har et helhetlig fokus på samspillet mellom mennesker og realisering av produkter og tjenester. Dvs ALT. »

Et HMS-system har stort sett kun fokuset på samspillet mellom mennesker. HMS- og Internkontroll-systemer vil derfor være EN DEL AV et kvalitetssystem, og IKKE i tillegg til.

TQM Enterprise – En komplett modulbasert løsning

 • Tilrettelagt for små og store organisasjoner.
 • Selvstendige (juridiske) foretak kan ligge i samme database med overordnet felleområde for styrende dokumenter
  • Eks kommunenes separate tjenesteområder/etater
  • Overordnet benchmarking på tvers
 • Støtter ulike prosesstandarder, eks ISO 9001:2008 / 14001 og EQUASS.
 • Ett sted å vedlikeholde modulene. Gjenbruk av data. Eks brukerprofiler og ansvarsområdene (hoved-/delprosessene).
 • Fjerndrift eller lokal installasjon med support, videreutvikling og Brukerforum 2 ganger pr år.
 • Saksbehandling vha e-post og andre effektive metoder.
 • Betydelig bruk av «drilldown».
 • Innstillinger som støtter Personopplysningsloven.
 • Pluss, pluss …

Aktuelle linker:

Teknologisk

DNV

TQM

Akkreditert

Arbeidstilsynet

Standard