VBS Consult AS

Spørreundersøkelser

Flere standarder, eks ISO 9001:2008, krever at sertifiserte virksomheter skal måle kundetilfredsheten. Vi hjelper deg med å utarbeide elektroniske spørreundersøkelser tilpasset dine behov og følger dem opp mot dine kunder, ansatte eller andre grupper etter ditt ønske.

Spørrundersøkelser1

Ulike bransjer har ulike behov for tilbakemeldinger. Det ALLE imidlertid har behov for, er respons fra egen organisasjon. F. eks trivselsundersøkelser.

Det kan også være en ide for å sjekke ut kundegrunnlaget dersom du planlegger å tilby nye tjenester eller tilbud. Mulighetene er ubegrensede.

I andre sammenhenger vil det kanskje være viktig å «ta pulsen» på tilfredsheten i en kommunes barnehager, og på et senere tidspunkt gjenta undersøkelsen og måle trendene.

Vi hjelper deg å ivareta disse mulighetene. Pluss mye mer.

VBS Consult tilbyr:

  • Interne og eksterne spørreundersøkelser
  • Vi utarbeider undersøkelsen for deg og følger denne opp.
  • Grafisk statistikk.
  • Repeterende undersøkelser med trender.
  • Åpne eller lukkede undersøkelser med f.eks valgte brukere eller åpent og anonymt for alle.

Svært konkurransedyktig pris!