VBS Consult AS

NE-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 9001:2015 skal sikre at produkter og tjenester holder stabil kvalitet over tid. 

ISO 9000 er en familie av standarder for kvalitetsstyringssystemer. ISO 9000 blir vedlikeholdt av ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen og er administrert av akkrediterings- og sertifiseringsorganer.

Innholdet i ISO 9001:2015, overordnede, generelle krav.

 • Gjenbruk av egenskapene i hendelsesbehandlingen.
 • Bestemme de prosessene som er nødvendige i systemet for kvalitetsstyring og deres anvendelse i hele organisasjonen.
 • Bestemme rekkefølgen og hvordan disse prosessene gjensidig påvirker hverandre
 • Bestemme kriterier og metoder som er nødvendige for å sørge for at både anvendelse av og kontroll med disse prosessene er virkningsfull.
 • Sørge for at nødvendige ressurser og informasjon er tilgjengelige for å understøtte drift og overvåking av disse prosessene.
 • Overvåke, måle hvis aktuelt, og analysere disse prosessene.
 • Iverksette nødvendige tiltak for å oppnå planlagte resultater og kontinuerlig forbedring av disse prosessene.

VBS Consult AS tilbyr

 • Kompetanse for å gjennomføre interne og eksterne kvalitetsrevisjoner for våre kunder.
 • Kvalifisert kompetanse for rådgiving til virksomheter som ønsker å «løfte» kvalitetssystemet til ISO standard.
 • Utarbeidelse og implementering av kvalitetssystemer som en prosess frem mot ISO sertifisering.
 • Oppdatering av kvalitetssystmet ihht ny
 • Bistand med årlig resertifisering av systemet.

Aktuelle linker:

Lovdata

Arbeidstilsynet

Standard