VBS Consult AS

VBS Consult

VBS Consult tilbyr konsulenttjenester samt utleie og rekruttering av personell innen kvalitetssikring, HMS, sikring, commissioning, prosess, salg, bygg- og anlegg, industri m.m.

Vi har lang erfaring fra olje-og gassindustrien, prosessanlegg, tradisjonell landbasert industri inkludert bygg – og anlegg.

VBS Consult opererer både nasjonalt, globalt og offshore.

VBS Consult AS oppnår resultater og skaper verdier ved å ha høy etisk bevissthet og integritet. Vi gjør en stor innsats for å sikre at våre leveranser skjer i henhold til kvalitet, pris og tidspunkt som er avtalt med våre kunder. VBS Consult har gjennom årene fått et renomè i bransjen at vi er dyktige, effektive og til å stole på. Dette har vi oppnådd ved å ha fokus på faglig integritet.

Vår kompetanse er kundens trygghet og vi legger stor vekt på å finne riktig konsulent til riktig type oppdrag.