VBS Consult AS

HMS/Internkontroll

Et IK-system skal sikre at virksomhetens oppgaver og aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de lover og forskrifter som er stilt til foretaket. Prinsippene for et HMS-system er dermed identiske med et kvalitetssystem. Forskjellen er at: «Et kvalitetssystem har et helhetlig fokus på samspillet mellom mennesker og realisering av produkter og tjenester. 

Et HMS-system har fokus på samspillet mellom mennesker, mennesker og maskiner samt lovverket i forhold til de tjenester og produkter bedriften tilbyr

HMS- og Internkontroll-systemer vil derfor være EN DEL AV et kvalitetssystem, og IKKE i tillegg til.

VBS Consult AS tilbyr:

  • Bistand med HMS arbeidet og Internkontrollen for små og store organisasjoner.
  • Innleie av konsulentbistand etter avtale eller etter fast mønster – for eksempel i forbindelse med vernerunder, HMS møter, revisjoner etc.
  • Bistand og råd i forbindelse med anbud, prekvalifiseringer etc.
  • Pluss, pluss …

Aktuelle linker:

Teknologisk

DNV

Arbeidstilsynet

Standard