VBS Consult AS

Risikovurdering

Risikovurdering / risikoanalyse gjør det mulig å vurdere konsekvensen av inntrufne hendelser, og hvilke konsekvenser hendelsen KUNNE hatt. 

Vanligvis forbinder man risikovurdering med mulighet for å implementere virkningsfulle forebyggende tiltak FØR en hendelse inntreffer.

På tross av forebyggende risikovurderinger, vil hendelser før eller siden inntreffe. Da er det interessant å se hvilke konsekvenser den inntrufne hendelsen faktisk hadde. Men enda viktigere – å identifisere hvilket POTENSIALE hendelsen faktisk hadde.

Denne kunnskapen gjør det mulig å iverksette ytterligere tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens.

VBS Consult AS tilbyr

-Bistand med tilrettelegging av- og utførelse av risikovurdering og risikoanalyser.

-Konsekvensvurdering av den inntrufne hendelsen.

  • Reelle. Hvilke konsekvenser hadde egentlig hendelsen.
  • Potensielle. Hva KUNNE skjedd dersom hendelsen hadde fått et verre utfall.
-Bistand med oppfølging av forebyggende tiltak.
Aktuelle linker: