VBS Consult AS

HMS

HMS-arbeid dreier seg om langt mer enn å tilfredsstille myndighetenes krav på papiret.

HMS bidrar til bedre rutiner, medarbeideroppfølging og kvalitetssikring.

Resultatet er forbedret produksjon, dokumentert kunnskap og økt lønnsomhet.

VBS Consult hjelper deg med å håndtere HMS-risiko i prosjekter og daglig drift. Våre løsninger og råd gir bedriften økt lønnsomhet og bedre omdømme.

  • Lavere feilfrekvens
  • Redusert skade på mennesker
  • Bedre kontroll på at kontraktbetingelser overholdes
  • Redusert belastning på miljø og utstyr