VBS Consult AS

Stillaskurs i Polen

Vi startet kursing i Polen   . For tiden holder vi kurs i Szczecin i samarbeid med arbeidet byrået, LSJ service. I 2012 ble det 15 kurs gjennomført. Alle 514 deltakere er stillas montører som ønsker å jobbe i Norge. VBS Consult krever at de har minst 6 måneder praktisk erfaring fra Polen eller andre europeiske land, og vi tilbyr teoretisk opplæring i henhold til norsk regelverk.