VBS Consult AS

Eldfisk

Vårt første offshore mannskap ble etablert og sendt ut til Eldfisk i november 2011. Som en del av prosjektet har VBS fått i oppdrag å stille med et safety-crew med hovedfokus å få sikker utførelse av arbeid, og på den måten eliminere skader på personer, utstyr og miljøet.