VBS Consult AS

Cessation prosjekt

VBS leverer Company Safety Rep. på et Cessation prosjekt som inkluderer både onshore og offshore arbeid. Vår sikkerhetsrådgiver reiser pendler mellom Vats og Tananger. I løpet av sommer kampanjene reiser han offshore hvor oppgavene er å fjerne stålkonstruksjoner og bringe seksjonene til Vats, i tillegg til noe undervannsarbeid.