VBS Consult AS

Turku, Finland

Vi har Company Safety Rep.  i oppdrag hos Kværner Stord i Turku. Vår konsulent startet på i dette prosjektet i februar 2012. HMS aktivitetene har gått meget bra selv med en arbeidsstyrke på 750 personer som arbeider på verftet. Det har vært utfordrende å holde NORSOK-standarden. Konstruksjonen er nå planlagt å være klar for forsendelse til Stord, Norge tidlig i 2013.