VBS Consult AS

Kårstø

Kårstø prosessanlegg spiller en nøkkelrolle i transport og behandling av gass og kondensat. Vårt team på Kårstø har vært en del av «Blå-jakke»-gruppen. I tillegg har våre konsulenter vært del av den eksklusive gruppen av trenere på HMS skolen hvor de underviser i forebygging av storulykker og generell sikkerhetsopplæring med fokus på den enkeltes rolle og evne til å påvirke det store samspillet. HMS skolen ved Kårstø (HMS 24) har vunnet flere prestisjetunge priser for trening ordningen og fikk gode anmeldelser fra Det Norske Veritas. VBS Consult har også vært involvert i undervisning ledere i Statoils Compliance og Leadership Program.