Bidrar til lønnsomhet fra første stund

Dersom bedrifter skal dokumentere mål, strategier og prosedyrer for hvordan ting utføres i bedriften er internkontroll og kvalitetsstyring et flott rammeverk...