Gratulerer med stor kontrakt!

En av våre kurskunder – HAG Anlegg AS halte i land den siste storkontrakten på E134 Damåsen – Saggrenda. Kontrakten fikk...