CV er forkortelse på Curriculum Vitae som betyr «en kort beskrivelse av eget livsløp»

CV-en skal vise hvilken arbeidspraksis og utdannelse man har og mer nøyaktig hva man har gjort, kan og har lært til...