VBS Consult AS

Et spennende og utfordrende prosjekt nærmer seg slutten

PDS Protek har i allianse med Skude Industri AS rammeavtale med Statoil Petroleum for leveranse av tjenester i testoppdrag, vedlikehold, studier, og modifikasjonsoppdrag på K-Lab.

K-lab er et storskala testanlegg for kvalifisering av prosessutstyr benyttet i hydrokarbon produksjon og transport, og er regnet som en viktig brikke i Statoils ambisjoner om rask implementering av ny teknologi.

Oppstart av kontrakten var i august 2013, og man er nå i sluttfasen på en av de store leveransene i denne kontrakten – installasjon og testing av GE-kompressor og Tørkeskid for Seal Gas. Det begynte med en mulighetsstudie i august 2013, og og arbeidene i felten begynte i 2015.

2016-10-13 14.35.46

Roy Sigve har bistått vår kunde i prosjektet fra den spede begynnelse.

VBS Consult har bistått alliansen med kompetanse innen HMS og teknisk byggeledelse helt siden starten.

Det har virkelig vært gøy og givende å få lov å være med på dette prosjektet helt fra studie og til det som snart er ferdig prosjekt. VBS Consult og VBS Gruppen takker Skude Industri AS for tilliten og ser frem til videre godt samarbeid på nye prosjekter.

Prosjektet går nå over i en commissioning fase, og man regner med at man er ferdig med commissioning før jul. Det er altså fremdeles litt å gjøre på prosjektet så vi har fremdeles gleden av å være med enda en liten stund.