VBS Consult AS

Koronaviruset og tiltakene som iverksettes hos oss

Koronaviruset og tiltakene som er iverksatt er noe som opptar oss alle. Situasjonen har allerede fått store konsekvenser for mange – både individer, bedrifter og organisasjoner. Det er ikke til å unngå at det råder en viss usikkerhet og uro, knyttet ikke bare til helse men også til økonomi.

Situasjonen er krevende for oss som det er for mange virksomheter i Norge. VBS Consult har konsulenter ute i prosjekt flere steder i landet samtidig som våre ansatte bor både i Norge og i utlandet. Dette krever reiser både over kommunegrenser og landegrenser. Våre ansatte prøver å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre, men vi må hele tiden forholde oss til både lokale og nasjonale retningslinjer.

Vi som kan arbeider hjemmefra, og møter, kurs og seminarer utsettes eller gjennomføres digitalt. Våre ansatte ute i prosjekt forholder seg til situasjonen og retningslinjene fortløpende. Selv om mye er svært usikkert akkurat nå så er det viktig at vi alle bidrar med det vi kan for å redusere smitte og får kontroll på pandemien så snart det lar seg gjøre. Samtidig prøver vi å holde hjulene i gang etter beste evne slik at vi har en arbeidsplass å gå til også etter at dette er over. Vi er stolt og takknemlig både over våre ansatte, våre kunder og våre samarbeidspartnere for hvordan dere håndterer denne situasjonen.