VBS Consult AS

VBS Consult deltar på personløfter og utleiekonferansen 2020!

NOORSI er paraplyorganisasjon for andre bransjeforeninger og faggrupper som arbeider med sikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema, herunder instruktører, tekniske/sakkyndige kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere, håndterere av farlig gods, tungbilskoler og etterutanningsinstitusjoner, videregående skoler, utrykningsinstruktører og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse. I år startet Noorsi med personløfter og utleiekonferansen. Vi er stolt birdagsyter til denne konferansen med innlegg om Stillas – Regelverk og opplæring. Det er lenge varslet endringer i regelverket for stillasopplæring, uten at disse er innført enda. Her får dere høre litt om de planlagte endringene, likheter med øvrige regelverk i Skandinavia og litt til. Og det blir selvsagt mange svært interessante foredrag om personløftere og utleieutstyr med dyktige foredragsholdere fra både næringslivet og det offentlige. Se mer informasjon her

NB – denne konferansen er utsatt grunnet restriksjoner rundt Korona-pandemien. Noorsi har annonsert at ny dato kommer – vi holder dere oppdatert når det kommer ny informasjon.