VBS Consult

FMC får Johan Sverdrup-kontrakt verdt 1,3 milliarder

FMC får EPC-kontrakt for undervannsutstyr til Johan Sverdrup-prosjektet verdt 1,3 milliarder kroner. 

Statoil har på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet tildelt FMC Kongsberg Subsea AS en EPC-kontrakt for undervannsutstyr til Johan Sverdrup-prosjektet. Kontrakten innebærer etablering av en ny og kostnadseffektiv standard for undervannsutstyr.

Kontrakten omfatter leveranse av 13 ventiltrær og brønnhoder, samt tre undervannsbrønnrammer og kontrollsystemer.  I tillegg er det tildelt kontrakter for ettermarkedstjenester og tilleggskomponenter i tilknytning til Johan Sverdrup-feltet.

Kontrakten inneholder også opsjoner for å dekke eventuelle fremtidige behov på Johan Sverdrup-feltet, samt på andre feltutbygginger på norsk sokkel.

Viktige brikker
– Undervannsutstyret FMC skal levere, er viktige brikker i Johan Sverdrup-utbyggingen. Havbunnsutstyret gjør det mulig å kunne reinjisere sjøvann og produsert vann i Johan Sverdrup-reservoaret når vi kommer i produksjon. Slik oppnår vi høyest mulig utvinning og verdiskaping fra Johan Sverdrup-ressursene. Dette er gunstig for miljøet fordi vi minimerer utslipp til sjø fra feltet, sier Kjetel Digre, direktør for Johan Sverdrup-prosjektet i en pressemelding fredag.

I forbindelse med første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup vil det bli installert tre standard bunnrammer nord og sør for feltsenteret, på 110 til 120 meters havdyp. Havbunnsrammene blir kontrollert og forsynt med produsert vann eller sjøvann gjennom rørledninger fra feltsenteret.

Tøff konkurranse
– FMC vinner disse kontraktene i en industri-kontekst i tøff konkurranse, og et åpenbart behov for betydelig og varig forbedring på kostnadssiden. Vi har klare forventninger til at FMC vil fortsette det gode arbeidet med å redusere kost og optimalisere prosesser både i prosjektgjennomføring og i ettermarkedet, sier Torger Rød, direktør for prosjekter.

Tildelingen er basert på et nytt standard vertikalt ventiltre, som er utviklet i samarbeid med leverandørmarkedet og DNV. Denne nye standarden vil bidra til kostnadseffektivisering også for fremtidige undervannsutbygginger.

Publisert 18.09.2015 09:09 på offshore.no

Info

  • 18. september 2015
  • Veronica Djønne