VBS Consult AS

Energiverk Mongstad (EVM)

VBS Consult har vært tilstede på Energiverk Mongstad siden begynnelsen av 2008 hos Statoil og Dong Energy Norge. Våre oppdrag har vært innenfor arbeidstillatelser, gassmåling og sikkerhet.