VBS Consult AS

Nå drysser Sverdrup-milliardene på leverandørene.

En norsk kjempe er i ferd med å ta form når mange av Johan Sverdrup-kontraktene nå er delt ut.

Statoil og partnerne har til nå tildelt hovedkontrakter for om lag 45 milliarder kroner.

– I tillegg er nær 100 av 121 utstyrspakker tildelt så langt, opplyser pressetalsmann Morten Eek til Teknisk Ukeblad.

Norge og Korea

Han forteller at av de 45 milliardene har brorparten drysset over norske aktører.

– Leverandører med norsk fakturaadresse har sikret seg kontrakter til en verdi på mer enn 34 milliarder kroner. Det utgjør omkring 75 prosent, sier Eek.

Av de viktigste kontraktene som er levert, finner man Kværner og KBR sin kontrakt for bygging av dekket til utstyrs- og boligplattformen til en verdi av 6,7 milliarder, Samsung Heavy Industries fabrikasjonskontrakt på for prosess- og stigerørsplattformen på 7 milliarder, samt Aibels bygging av dekket til boreplattformen til 8 milliarder.

I tillegg er det en rekke andre kontrakter (se grafikk) som er delt ut, deriblant to av stålunderstellene som har gått til Kværner.

Flere kontrakter å hente

I et leverandørmarked som er mer og mer preget av lavkonjunktur, er det likevel håp i hengende snøre: Statoil og partnerne har fortsatt flere kontrakter som skal deles ut.

– Det gjenstår noen store kontrakter i høst og vinter. Hva som blir endelig størrelse på eksterne kontrakter som ikke er tildelt, gjenstår det å se. Det avhenger naturlig nok av anbudene som kommer inn og påfølgende kontraktsforhandlinger, forklarer Eek.

 117 milliarderTotalt har det blitt anslått at det skal investeres om lag 117 milliarder kroner i første fase av Johan Sverdrup. Eek sier at det er viktig å understreke at ikke alt dette dreier seg om eksterne kontrakter.

– PUD-estimatet skal dekke ulike typer innkjøp og anskaffelser til prosjektet, egne timer i prosjektet og kontrakter til eksterne leverandører, sier han.

Publisert: www.tu.no 6.10.2015