VBS Consult AS

Instruktørkurs stillas inntil 9 meter

Opplæring av instruktør for stillasbygging inntil 9 meter- kvalifisert person til opplæring og tilsyn av stillasbygger

Dette kurset gjennomgår kursmateriell, beregninger, aktuelle lover og forskrifter og annen teori grunnleggende for kvalifisert person til å drive opplæring og tilsyn av stillasbygger som skal bygge stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standard oppsett. Kurset er fordelt på teoridel og praksisdel for gjennomgang av utstyr og materiell.

Kurset blir arrangert i samarbeid med Norsk Organisasjonsservice – et selskap i NOORSI.

Påmelding gjøres her 

Logo_Noorservice