VBS Consult AS

Gratulerer med stor kontrakt!

E134 Trollerudmoen Saggrenda 2En av våre kurskunder – HAG Anlegg AS halte i land den siste storkontrakten på E134 Damåsen – Saggrenda. Kontrakten fikk de i samarbeid med Metrostav AS og Bertelsen & Garpestad AS, og den ble signert 23.11.2016 og det blir oppstart tidlig på nyåret.

Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen