VBS Consult

Forsikrings­ordninger

Som ansatt hos VBS Consult er du forsikret langt utover det som  loven pålegger arbeidsgivere å  ha. Vi har utvidet yrkesskade forsikring, noe som innebærer at vår personalforsikring også gjelder mens du er på vei til/fra jobb. I tillegg dekker personalforsikringen sykdom og skade utenfor arbeidstid.

Helseforsikringen Super innebærer at dersom du blir syk eller skadet slipper du å vente i lange sykehuskøer. Du vil få behandling i det private helsevesen og If garanterer behandling innen 14 virkedager etter rekvisisjon fra fastlegen din.

Med If helseforsikring er du sikret:

•Operasjon på privat sykehus
•Behandling hos spesialist (inkludert kreftbehandling)
•Behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog
•Ny medisinsk vurdering av ny spesialist («second opinion»)
•Etterbehandling og rehabilitering
•Råd og veiledning gjennom hele behandlingsperioden

Forsikringen dekker også reise og opphold for den som trenger behandling, og ved større operasjoner også for en ledsager.

Gratis medisinsk rådgivningstjeneste døgnet rundt.

Vi tar forbehold om feil i teksen ovenfor og henviser til forsikringsdokumenter.

if_logo