VBS Consult

CV er forkortelse på Curriculum Vitae som betyr «en kort beskrivelse av eget livsløp»

CV-en skal vise hvilken arbeidspraksis og utdannelse man har og mer nøyaktig hva man har gjort, kan og har lært til nå. For å bli en av kandidatene som blir valgt ut til intervju er det viktig å ha en god CV som skiller seg ut i mengden. CV’en din må være ryddig og oversiktlig.  Lengden bør være på maksimalt to sider. Utdanning og arbeidserfaring listes opp med det nyeste først.

Vær nøye med informasjonen som blir oppgitt i CV’en. Det blir mer og mer vanlig at CVene blir sjekket. Mange firma bakgrunnssjekker opplysningene i CVene. Det oppdages avvik i 25 prosent av tilfellene, så det er med god grunn at slike sjekker blir gjort. Vi vil nok se mer og mer til dette fremover.

Utdanning

Fag eller navn og nivå på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Evt. også antall studiepoeng/vekttall.

Arbeidserfaring og praksis

Arbeidsgiver og stillingstittel. Før opp perioden du jobbet der, arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.

Kurs og sertifikater

List opp alle kurs og sertifikater. Fra og til dato bør være med og lærested.

Registrering av CV hos oss

Når du logger inn i vår CV database kan du registrere og oppdatere CV’en selv. Husk å legge inn referanser i felt under «Praksis». Kundene våre ønsker minst to referanser som de kan kontakte.