VBS Consult

Amerikanske selskaper på vei til Mongstad

Åtte amerikanske aktører har fått støtte til Co2-fangst. Tre av dem vil teste teknologien sin på Mongstad.

Det er National Energy Technology Laboratory, som er underlagt det amerikanske energidepartementet, som har tildelt selskapene midler til videre detaljplanlegging av deres respektive CO2-fangstteknologier i storskala pilottesting

– Dette er en veldig hyggelig nyhet for oss, sier kommunikasjonsleder Vegar Stokset ved TCM Mongstad.

GE, Alstom og University og Kentucky er de tre aktørene som har TCM på Mongstad som sitt foretrukne testsenter.

Stor Interesse

På generelt grunnlag sier Stokset det er veldig stor interesse for å teste teknologi på Mongstad. Allerede neste uke inngår de kontrakt med en ny leverandør.

– Selv aktører som har testet på andre anlegg kommer til oss. Her er de mye nærmere et fullskalaanlegg enn ved alternative testsentre.

Avgjørelse I 2016

Det amerikanske energidepartementet planlegger å teste teknologier for ca. 130 millioner dollar. Fase 2 tildeling for bygging av anlegg og gjennomføring av selve testene er forventet å komme i midten av 2016.

Skulle både GE, UoK og Alstom komme videre fra fase 1, vil testing bli gjennomført på TCM både i aminanlegget og CAP-anlegget fra 2017/2018.

Lengre samarbeid

Norge og USA har i lengre tid samarbeidet om å utvikle teknologi og løsninger for CO2-fangst og –lagring. Samarbeidet har hittil skjedd hovedsaklig gjennom forskningsprosjekt og informasjonsutveksling

– Meldingen fra USA viser at teknologisenteret på Mongstad spiller en sentral rolle i det internasjonale samarbeidet for CO2-fangst og -lagring. Vi har samarbeidet i lengre tid med amerikanerene om å utvikle og ta i bruk denne helt nødvendige klimateknologien og dette er en ny milepæl, skriver olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

Publisert 18.09.2015 på www.sysla.no

Info

  • 21. september 2015
  • Veronica Djønne